Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen

 
De Grondslag
Op basis van toestemming van de gebruiker verzamelen wij persoonsgegevens.

Bronnen

De Stichting verzamelt noodzakelijke gegevens van degene die zich aangemeld
hebben als donateur, sponsor en subsidiërende instellinggen.
Het verzamelen van persoonlijke gegevens vindt plaats door middel van een  inschrijfformulier ( flyer ), internet ( email ), mondeling of schriftelijk contact.
 
De zorgvuldigheid en verplichtingen
De functionaris gegevensbescherming registreert de door u verstrekte persoonsgegevens en ziet toe, dat deze uitsluitend en alleen worden gebruikt,
voor het voeren van de administratie van de Stichting, het opnemen van contact, het verzenden van correspondentie en publicaties.
 
Register met alle verwerkingen
De Functionaris gegevensbescherming houd een Register bij met alle verwerkingen.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 
Digitale Beveiliging
De bestanden waar uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen zijn meervoudig beveiligd op een eigen beveiligde server en die van een derde partij ( extern ) Ook de website is voldoende beveiligd.
 
Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden,
dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid t.w.
De verzamelde persoonlijke gegevens dienen uitsluitend en alleen om
gegevens te registreren om middelen te vergaren voor de Restauratie en Exploitatie van de Stichting Museumlogger Noordster
 
Verstrekken informatie aan derden
De Stichting verstrekt geen gegevens aan derden behoudens in gevallen waarvoor een wettelijke verplichting daartoe dwingt of daarvoor een zakelijke reden aanwezig is.
Gegevens worden niet voor commerciële doelen aangewend.
Indien gegevens verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie geschiedt dat alleen na daartoe verkregen toestemming van degene die de informatie verstrekt.
 
Uitzonderingen
Na uitdrukkelijk verkregen toestemming kunnen gegevens, waaronder
profielfoto’s, logo’s van donateurs, sponsors en subsidiërende instellingen worden gepubliceerd.
De beschikbare informatie kan tussen de leden van het bestuur van de Stichting
en met betrokken functionarissen ( webmaster ) en betrokken instellingen
( bank, administratief systeem ) worden uitgewisseld voor zover daarvoor een
zakelijke reden aanwezig is.
De Stichting kan gegevens gebruiken ingeval dat nodig is voor het verdedigen
van een gerechtvaardigd belang van de Stichting.
Indien de Stichting gegevens wil aanwenden voor ander gebruik wordt daarvoor uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan degene die de informatie heeft verstrekt.
De Stichting wijst iedere aansprakelijkheid voor het ter beschikking stellen van
Informatie door derden af.

Rechten van de betrokkenen

  • Recht om in te zien
  • Recht om te wijzigen
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht om gegevens over te dragen
  • Recht op informatie

 
U kunt als direct betrokkene contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming door middel van e-mail of postadres.
De Stichting zal u binnen 14 dagen antwoorden.
Cookies
 
De Stichting maakt geen gebruik van cookies bij de inzet van de Website.
 
Ten slotte
In de formulieren waarin de Stichting informatie opvraagt wordt deze
Privacyverklaring opgenomen.
 

Privacyverklaring op de website.

 

Versie 1.1

Voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018