noordster

Varend erfgoed aan de kade

Met het project Noordster Terug op Scheveningen wordt het m.s. Aurora van Rederij Groen teruggebracht in de oorspronkelijke staat waarin de logger in 1950 als SCH 236 Noordster in de vaart kwam. Het is een van de laatste haringloggers die op Scheveningen werden gebouwd en waarmee jarenlang zowel de vleet- als trawlvisserij werd beoefend.

De restauratiewerkzaamheden beginnen in de loop van 2017 terwijl de Noordster al in de Tweede Binnenhaven ligt, zodat men het restauratieproces kan volgen. Het werk wordt o.l.v. een werkbegeleider uitgevoerd door vrijwilligers, een grote groep oud-vissers en mbo/hbo studenten (ROC Mondriaan) in hout- en staalbewerking, scheepvaart- en visserijtechniek. Het schip wordt weer voorzien van twee masten, dekhuis en brug komen terug in de oorspronkelijke staat, de bemanningsverblijven in het voor- en achterschip krijgen weer hun kooien en banken en het voormalige tonnenruim wordt tentoonstellings- en ontmoetingsruimte. Na voltooiing van de restauratie kan de bezoeker aan boord zien hoe de visserij vroeger werd beoefend en hoe de omstandigheden waren waaronder de bemanning leefde.

Behalve als (varende) museumlogger, zal de Noordster als ‘Vlaggeschip van Scheveningen’ ook ontmoetingsplaats zijn voor bijvoorbeeld oud-vissers en gelegenheid bieden voor partijen, (bedrijfs)bijeenkomsten, cursussen, enz.

De restauratiewerkzaamheden zullen naar verwachting in 2020 zijn voltooid. Dan heeft Scheveningen weer een echte haringlogger waarop in samenwerking met Muzee Scheveningen de boeiende visserijgeschiedenis van Scheveningen valt te beleven.

Van haringlogger tot museumschip

De Noordster werd in 1949/50 voor rederij J.J. van der Toorn gebouwd door de Sleephelling Maatschappij Scheveningen. Het is dus een echte Scheveningse logger. Als bijzonder kenmerk had het schip onder meer een dicht achterdek (zgn. campagnedek) en het was bijzonder toegerust om zowel tijdens het haringseizoen als in de winter de visserij uit te oefenen. De Noordster staat symbool voor het begin van een nieuw visserijtijdperk in de tijd van de wederopbouw. Jarenlang voer de logger ter haringvisserij. In 1978 werd hij aangekocht door Rederij Groen en omgedoopt tot Aurora en ingezet als offshorevaartuig.

Na bijna veertig jaar zit die trouwe dienst er op. Als museumlogger begint hij een nieuw leven. Op Vlaggetjesdag 17 juni 2017 werd het schip door Rederij Groen overgedragen aan de ‘Stichting SCH 236 Terug op Scheveningen’, die de logger gaat terugrestaureren naar de oorspronkelijke staat. Als museumlogger begint het schip aan een nieuw leven.